Betaald parkeren Multatulilaan en Potgieterlaan definitief

Foto: Wilke Wittebrood

De proef betaald parkeren op de Multatulilaan en Potgieterlaan in Hilversum is omgezet naar een permanente situatie.

Op de Multatulilaan en Potgieterlaan geldt nu betaald parkeren voor bezoekers in combinatie met vergunninghoudersparkeren voor bewoners. Hiermee wordt voldaan aan de wens van de bewoners uit beide lanen.

Proef betaald parkeren

In 2017 is een proef met betaald parkeren op de Potgieterlaan en Multatulilaan van start gegaan als uitbreiding op de proef op de Taludweg en Hyacintenlaan. Bij de behandeling van de evaluatie van de proef in de Taludweg en Hyacintenlaan is met de gemeente afgesproken om de net gestarte uitbreiding in de Potgieterlaan en Multatulilaan in het najaar van 2018 te evalueren.

Parkeerdruk

Uit de evaluatie die onlangs is uitgevoerd bleek dat de nachtelijke parkeerdruk gedaald is en dat de meerderheid van de bewoners de proef betaald parkeren graag omgezet ziet naar een permanente situatie.

Definitief

Per 1 januari 2019 wordt de proef betaald parkeren in de Potgieterlaan en Multatulilaan omgezet in een definitieve situatie.