Buurthuis De Lelie, Paulusschool en Bink-kinderopvang bundelen krachten

Foto: Wilke Wittebrood

Het college heeft ingestemd met het voornemen een multifunctionele accommodatie te realiseren voor zowel een nieuw buurthuis De Lelie als voor de Paulusschool en kinderopvang Bink.

Een belangrijke stap in de realisatie van een buurtvoorziening in Zuid. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om geld beschikbaar te stellen voor de verdere planvorming en voorbereiding. “Ik ben heel blij dat we met alle partijen samen de volgende stap kunnen zetten! We gaan nu snel aan de slag om de plannen in gang te zetten”, aldus wethouder Arno Scheepers.

Regelmatig overleg

Na de brand in wijkcentrum De Lelie, in maart 2017, heeft het college direct aangegeven dat er een wijkvoorziening moet terugkomen, in welke vorm dan ook. Met alle betrokkenen is regelmatig overleg gevoerd over de wijze waarop. Begin 2018 is een intentieovereenkomst afgesloten met de betrokken partijen om samen de haalbaarheid te onderzoeken van een gezamenlijk, multifunctioneel gebouw op de locatie van de Paulusschool en De Lelie. Deze betrokken partijen zijn Alberdingk Thijm scholen (waar de Paulusschool deel van uitmaakt), Bink kinderopvang, Versa Welzijn en stichting Buurtpost ZUID De Lelie.

Uitkomsten onderzoek

In een haalbaarheidsonderzoek is gekeken hoeveel ruimte er nodig is voor de verschillende functies. Ook is gekeken welke ruimtes gezamenlijk gebruikt kunnen worden. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zijn positief. Daarom kunnen de partijen nu samen het bouwplan voorbereiden. Er moet een programma van eisen uitgewerkt worden, daarna wordt een architect gezocht die dit programma goed kan vertalen in een ontwerp dat rekening houdt met de wensen en de identiteit van zowel het buurthuis als van de school en de kinderopvang. In het vervolg wordt ook bekeken of het mogelijk is om een deel van de oude Lelie te behouden op te nemen in de nieuwe plannen.