Wimar Jaeger neemt ontslag als wethouder van gemeente Hilversum

Foto: YouTube.com

Wimar Jaeger stapt op als wethouder van de gemeente Hilversum. De bestuurder wil graag ‘een nieuwe horizon ontdekken’.

De volledige persverklaring:

“Vandaag heb ik de gemeenteraad kenbaar gemaakt het voornemen te hebben per 5 februari 2020 aanstaande ontslag te nemen als wethouder van de gemeente Hilversum. Dat betekent dat ik voornemend ben mijn taken per 4 maart 2020 neer te leggen. De afgelopen jaren heb ik mij met hart en ziel ingezet om de belangen van onze inwoners, bedrijven en instellingen te dienen. In de afgelopen weken zijn tot mijn genoegen een aantal dossiers afgehandeld, die ik graag in mijn bestuursperiode wilde afronden en die gebundeld zijn in de nieuwe agenda economie en media. Daarmee breekt voor mij de tijd aan om een nieuwe horizon te ontdekken.

Hilversum als sleutelgebied

Belangrijk voor de toekomst van Hilversum is de acceptatie als sleutelgebied binnen de Metropool Regio Amsterdam. Met de ondertekening van het Smart City document en opzet van media- clustermanagement is een fundament gelegd onder een ambitieuze toekomst van de mediastad. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht en Invest MRA worden zeer binnenkort bestuurlijk afgerond en bieden kansen voor de financiering van onze economische- en duurzaamheid-innovatie. De Dutch Media Week en andere evenementen ontwikkelen zich verder onder regie van Beeld en Geluid en Hilversum Marketing. De toekomst van het stadsfonds is geborgd. De basis is gelegd voor de Kerkbrink als Mediaplein, waarmee cultuur een nieuwe impuls krijgt. Met Media Perspectives, MBO Hilversum en onderwijs instellingen krijgt leren in Hilversum vorm. De toekomstscenario’s voor de Tomin Groep staan op stapel, met nieuwe kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met de democratische legitimiteit in de Gooi en Vechtstreek wordt geëxperimenteerd.

Nieuwe periode

Met de uitvoering van bovenstaande agenda wordt een nieuwe periode ingeluid. In het afgelopen jaar heb ik ook veel aandacht moeten schenken aan onderzoeken, bijzaken en reputatie- management. Naast het feit dat ik daarmee niet al mijn energie kon richten op de resultaten heeft dit ook een wissel getrokken op mijn privé situatie, die na 6 intensieve jaren vraagt om aandacht. Ik doe mijn werk omdat ik blij word van de ambitie; inspiratie, toegankelijkheid en daadkracht zijn mijn drijfveren. Status en aanzien zijn daarin ondergeschikt. Op het pluche zitten is niet mijn ambitie. Resultaten halen en samen de schouders eronder, daar zit mijn kracht en mijn vreugde. Daarom is dit een mooi moment om het stokje over te geven.

Dankbaar

Ik ben de vele mooie mensen die ik in de afgelopen jaren heb mogen ontmoeten ongelooflijk dankbaar voor de samenwerking, hun vriendschap en hun niet aflatende steun om Hilversum steeds beter te maken. In de komende periode ga ik op zoek naar een nieuwe plek waar ik mijn energie kan inzetten, met als blijvend doel onze samenleving een beetje mooier maken. In de komende maand zal, binnen de daarvoor geldende procedures, een opvolger gezocht worden. Tot die tijd blijf ik, mits de gemeenteraad dat ook wenst, mijn portefeuille natuurlijk met energie behartigen, tot in mijn opvolging en overdracht is voorzien.

Sterke positie als culturele mediastad

Ik kijk terug op een uitzonderlijke periode in onze gemeente, waarin Hilversum opnieuw heeft gekozen voor een sterke positie als de culturele mediastad van Nederland. Een periode waarin het ‘huis Hilversum’ verbouwd werd en nu vraagt om hernieuwde ‘inrichting en bewoning’. Tot mijn blijdschap bleek veel mogelijk en hebben we een nieuwe koers naar een levendig, dynamisch Hilversum ingezet. Ik heb het volste vertrouwen dat bedrijven en instellingen als ook de ambtelijke organisatie, Raad en College dat even voortvarend zullen blijven doen, zoals onze inwoners dat de afgelopen jaren van de ons gewend waren.”