Hilversum betrekt bewoners bij overgang naar ‘slimme stad’

Foto: Gemeente Hilversum

De gemeente Hilversum wil een ‘slimme stad’ worden en vraagt daarbij bewoners te helpen. Het is ook een samenwerking aangegaan met zeven partijen.

De gemeente betrekt zeven samenwerkingspartners bij de realisatie van Smart City Hilversum. De keuze voor deze samenwerking is het resultaat van een aanbesteding waaraan vijftien consortia hebben deelgenomen. Daarvan is er nu één gekozen, dat bestaat uit de partijen Atos, Dynniq, Esri, Sorama, Sustainder, ViNotion en Vodafone Ziggo.

Vijfjarige samenwerking

De komende maanden wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. “Dit gebeurt binnen de door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten op het vlak van privacy, open data principes en toegankelijkheid. De overeenkomst vormt de basis voor een vijfjarige samenwerking waarin de gemeente samen met het consortium nieuwe technologie en data inzet. In samenspraak met bewoners wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe diensten die gebruik gaan maken van beschikbare data op één dataplatform” aldus wethouder Wimar Jaeger.

Voorbeelden ‘slimme stad’

Voorbeelden van Smart City zijn oplossingen die het leven van Hilversummers, ondernemers en bezoekers van Hilversum prettiger maken. Hierbij kan worden gedacht aan een betere doorstroming van het verkeer door stoplichten sneller en beter te laten reageren op het verkeer. Hulpdiensten zijn hierdoor sneller op locatie en groepen fietsers kunnen gebruik maken van een groene golf. Het meten van luchtkwaliteit geeft bewoners inzicht in de kwaliteit van hun leefomgeving, en geeft de brandweer nuttige informatie bij calamiteiten of brand. Smart City kan ook bijdragen om de veiligheid op straat te verbeteren. Bijvoorbeeld door energiezuinige straatverlichting die automatisch feller wordt op het moment dat er iemand langsloopt.

Meedenken

Onlangs is een enquête uitgegaan naar de Hilversummers. Van de ruim 1000 respondenten gaven meer dan 200 personen aan verder mee te willen denken over een ‘slimme stad’. Als extra stap in het actief betrekken van de Hilversummers, wordt een Stadspanel Data opgezet. Zij vormen een “denktank” voor ethische vragen rond de ontwikkelingen van Smart City Hilversum. Het Stadspanel Data krijgt deze zomer vorm en wordt in oktober van dit jaar actief. Daarnaast wordt een Smart City Lab ontwikkeld. Inwoners en ondernemers kunnen daar ideeën verkennen en bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen.