Geen tunnel op plek drukke rotonde Diependaalselaan Utrechtseweg

Foto: Google Maps

Van alle mogelijke oplossingen voor het langzame verkeer op de rotonde Diependaalselaan Utrechtseweg, is er eentje afgevallen. Er komt geen tunnel.

Het college van Hilversum heeft met Comité Diependaalsbelang en de Vereniging Utrechtseweg eo mogelijke oplossingen overlegd. Daar is er nu dus eentje van afgevallen.

Afgeschoten

Het idee van de het comité en de vereniging was om een tunnel op de Diependaalselaan te maken. Het verkeer zou dan op het kruispunt onder de Utrechtseweg door worden geleid. het idee is afgeschoten omdat het onder andere financieel niet haalbaar zou zijn.

Andere oplossingen

Wethouder Verkeer Floris Voorink heeft vier andere oplossingen.

• Uitbuigen fietspad langs de Utrechtseweg-zuidzijde in de richting van de Diependaalselaan
• Aanleggen verkeersplateaus om de zichtbaarheid van langzaam verkeer te verbeteren
• Aanleggen van twee extra middengeleiders op de Diependaalselaan om een gefaseerde oversteek
te creëren en daarmee het aantal afdek-ongevallen te verminderen
• Extra attentie-maatregelen om bestuurders van motorvoertuigen te attenderen op overstekend
langzaam verkeer