Zonnestraal 90 jaar: gratis rondleidingen en Festival Talks

Foto: Wikimedia

Zonnestraal bestaat dit jaar 90 jaar. In de serie Festival Talks, een samenwerking tussen bibliotheek Hilversum en Zonnestraal, kun je op een drietal avonden luisteren naar een presentatie over Zonnestraal rondom een centraal thema.

Zonnestraal werd in 1928 geopend als arbeids- en nazorgkolonie voor aan tbc-lijdende diamantbewerkers. Tegenwoordig geldt het complex als icoon van het Nieuwe Bouwen. Het is gelegen in een gevarieerd landschap van bos en heide op de overgang van zand naar veen in Hilversum Zuid. Als monument van licht en lucht en als gebouwd manifest van solidariteit en hoop, wordt het beschouwd als kansrijke kandidaat voor de Unesco Werelderfgoedlijst. Tijdens het Erfgoedfestival staan niet alleen de gebouwen, maar ook het prachtige landgoed centraal.

Donderdag 28 juni: Flora en fauna op Zonnestraal

Omdat zich rondom het gebouwencomplex zowel heide als bos als weide en akkers bevinden is er een grote soortenrijkdom op het landgoed. Zonnestraal valt niet voor niets binnen de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland. Welke dieren en planten komen we hier tegen? We gaan luisteren naar een expert op het gebied van ecologie.

Donderdag 12 juli: Landschap en Zonnestraal

Het draait deze avond om de ontstaansgeschiedenis van het landschap rondom Zonnestraal. De veenwinning, bebossing, de Erfgooiers en de landgoederen en buitenhuizen van rijke Amsterdammers hebben een blijvende invloed gehad op hoe het landschap er nu uitziet.

Donderdag 6 september: Gezondheid en Zonnestraal

Natuur, frisse lucht en zonlicht waren essentiële ingrediënten die voor iedereen gelijk toegankelijk moesten zijn. Door het inrichten van de omgeving door middel van boomaanplanting, het creëren van heide en het plaatsen van de patiëntenpaviljoens richting de zon, werd op Zonnestraal een ideale omgeving ontworpen voor het snelle herstel van de tuberculoselijders.
Sprekers: Annette Koenders (Senior Beleidsmedewerker Erfgoed gemeente Hilversum & Joppe Schaaper (Cultuur-historicus)

Reacties

article
7870
Zonnestraal 90 jaar: gratis rondleidingen en Festival Talks
Zonnestraal bestaat dit jaar 90 jaar. In de serie Festival Talks, een samenwerking tussen bibliotheek
https://hilversum.nieuws.nl/nieuws/7870/zonnestraal-90-jaar-gratis-rondleidingen/
2018-06-19T17:26:17+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/162/2018/06/12172035/Zonnestraal-Hilversum-Festival-Talks-90-jaar.jpg
90 jaar, festival talks, Hilversum, Zonnestraal
Nieuws