Archief Wereldomroep na protest weer online

Foto: You Tube.com

Het internetarchief van de oude Wereldomroep is weer online toegankelijk. Het gaat om internetartikelen en radio-uitzendingen van de jaren vóór 2013, toen de Wereldomroep met haar oude activiteiten stopte en opging in de nieuwe organisatie RNW Media.

Het archiefmateriaal komt vanaf nu op de nieuwe website archief.wereldomroep.nl. Voor iedereen te horen en te lezen. Volgens de directie van RNW Media, de voortzetting van die voormalige Wereldomroep, is er “door dit nieuwe webadres en door een duidelijke tekst op alle archiefpagina’s voor de gebruikers geen verwarring meer over de oude en nieuwe taken van RNW Media”.

http://archief.wereldomroep.nl/nederlands

Offline
De directie van RNW Media besloot begin dit jaar om de website www.rnw.nl offline te halen. Die website was vele jaren een verzamelplaats voor duizenden webartikelen en radiouitzendingen in tien talen, gericht op een wereldwijd publiek.

De site werd uitgezet om kosten te besparen, maar volgens RNW Media ook om een eind te maken aan de verwarring die ontstond doordat gebruikers, die op zoek gingen naar de activiteiten van de nieuwe organisatie, terecht kwamen bij de content van de oude Wereldomroep.

Protest
Het besluit leidde tot protesten van oud-medewerkers en gebruikers van de Wereldomroep. Zij vreesden dat het journalistieke erfgoed van de Wereldomroep verloren zou gaan. Bovendien wezen ze op de volgens hen bestaande maatschappelijke functie door het bewaren van dit materiaal.

RNW Media-directeur Robert Zaal zegt blij te zijn dat hij deze angst nu kan wegnemen. “Voor ons is dat journalistieke erfgoed ook heel belangrijk. Door deze nieuwe archiefwebsite is er een helder onderscheid gekomen tussen de oude en de nieuwe organisatie. Bovendien zijn we er in geslaagd de kosten die de oude site met zich meebracht behoorlijk terug te dringen”.

Audio
De artikelen op archief.wereldomroep.nl blijven voor onbepaalde tijd beschikbaar en doorzoekbaar. De audio wordt voor een beperkte periode online gezet. Tot september hebben oud-medewerkers en luisteraars de tijd om de uitzendingen die ze willen bewaren of hergebruiken te downloaden.

Daarna zal RNW Media de toegang sluiten. Dat gebeurt volgens de organisatie vooral vanwege de hoge kosten van het opslaan en ontsluiten van de audiobestanden, die een enorme omvang hebben. De content die nu weer online beschikbaar is omvat al het materiaal dat vóór januari 2015 op www.rnw.nl te vinden was.

Papiaments
Het gaat onder meer om audio en teksten in het Nederlands, Engels, Papiaments en Surinaams. Veel artikelen en uitzendingen in het Spaans, Chinees en Frans waren al eerder overgeheveld naar de nieuwe website van RNW Media, www.rnw.org of nieuwe doelgroepenwebsites.