Verboden goederen aangetroffen bij growshop Liebergerweg

Foto: Google Maps

De gemeente Hilversum, de politie en de Belastingdienst hebben samen een bezoek gebracht aan growshop Mistral Trading aan de Liebergerweg. Daar werden verboden goederen aangetroffen.

Met het bezoek wil de gemeente controleren of de growshop zich aan de regels houdt en niet meewerkt aan grootschalige (illegale) hennepteelt. Tijdens de controle zijn onregelmatigheden aangetroffen. De burgemeester buigt zich nu over bestuursrechtelijke maatregelen.

Verboden goederen

Dergelijke controles vinden in heel Midden-Nederland plaats. Een growshop mag goederen leveren voor kleinschalige thuisteelt van hennep voor eigen gebruik, die wordt gedoogd. Wanneer een growshop bepaalde producten in huis heeft, dan kan dat wijzen op het mogelijk maken van grootschalige (illegale) hennepteelt.In het pand aan de Liebergerweg zijn producten aangetroffen die op de “verboden goederen” lijst staan. Dit is strafbaar. “Faciliteren van grootschalige hennepteelt wordt niet getolereerd in Hilversum. Ik zal mij beraden op maatregelen om de openbare orde en veiligheid in de buurt snel te herstellen”, aldus burgemeester Pieter Broertjes.