Bedrijfspand Zeverijnstraat gesloten wegens grote vondst crystal meth

Foto: Wilke Wittebrood

Een bedrijfspand aan de Zeverijnstraat is op last van de burgemeester gesloten. Aanleiding was
het aantreffen van een handelshoeveelheid methamfetamine (crystal meth).

Samen met een onderschepte zending uit Mexico, gericht op hetzelfde adres, levert dit een zeer ernstig gevaar op voor de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid. Voldoende aanleiding voor sluiting van het bedrijfspand.

Zending harddrugs

Bij een controle door de Douane Schiphol afgelopen augustus is een grote zending harddrugs, gericht aan het betreffende pand aan de Zeverijnstraat, onderschept. Deze zending betrof 32 kilo methamfetamine, met een straatwaarde van 32 miljoen. Dit gaf aanleiding tot een doorzoeking van het pand aan de Zeverijnstraat. Hier werd een handelshoeveelheid drugs aangetroffen.

Pand sluiten

Artikel 13b van de Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegdheid een pand te sluiten wanneer er vanuit het pand drugs wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt. Met de sluiting wil de gemeente het pand uit het criminele (drugs)circuit halen.

Ondermijning

Mogelijk is hier sprake van `ondermijning`. Er is sprake van ondermijning wanneer de bovenwereld en de onderwereld met elkaar verweven worden. Criminelen gebruiken bijvoorbeeld bedrijfspanden of woningen voor illegale activiteiten, zoals de handel in drugs of de productie ervan. Met alle gevolgen van dien voor de veiligheid van onze inwoners.