Gemeente houdt wijkbijeenkomsten voor toekomst Hilversum

Foto: Wilke Wittebrood

De gemeente Hilversum trekt de wijk. Omdat in 2021 de Omgevingswet ingaat, wil het weten hoe de inwoners denken over de toekomst van de Mediastad.

In 2021 gaat in Nederland de Omgevingswet in. Net als alle andere gemeenten is Hilversum – vanwege de Omgevingswet – verplicht om een Omgevingsvisie te maken. In deze visie komt te staan hoe de gemeente er in 2040 uit komt te zien.

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie komt onder andere te staan hoe de gemeente van plan is om te gaan met (duurzame)energie, klimaat (het voorkomen wateroverlast/droogte), biodiversiteit/natuur, ruimte voor woningbouw en bedrijven en bereikbaarheid (verkeer en vervoer). De Omgevingsvisie is de basis voor het Omgevingsplan, dat alle bestemmingsplannen in Hilversum gaat vervangen.

Meedenken

De gemeente is onlangs gestart om de eerste ideeën op te halen. Ze hebben Hilversummers gevraagd mee te denken door een vragenlijst in te vullen. Een groot aantal bewoners heeft dit gedaan. Als volgende stap gaat de gemeente wijkbijeenkomsten organiseren. De eerste is op donderdagavond 7 november om 20.00 uur in De Meent (Meentwerf Mierenmeent 122). Wethouder Wimar Jaeger (wijkwethouder) opent deze avond. Alle wijkbewoners zijn uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van De Meent.