Geen verhoging tarief huishoudelijke hulp Hilversum

Foto: Pixabay

Acht Gooise gemeenten hoeven de tarieven voor huishoudelijke hulp niet aan te passen. Dat is de uitkomst van een kort geding tussen Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Services BV en de acht gemeenten.

De thuiszorgorganisatie was naar de rechter gestapt omdat zij vindt dat de tarieven die de gemeenten betalen niet reëel zijn en daarmee onrechtmatig.

Vastgestelde bedragen

Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Services (TGVS) levert sinds 2007 huishoudelijke hulp aan inwoners van acht Gooise gemeenten. Het gaat om de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. De gemeenten kopen huishoudelijke hulp in voor vastgestelde bedragen. Deze bedragen staan in een overeenkomst die TGVS sloot met de gemeenten.

Prijs

Volgens de thuiszorgorganisatie is de prijs niet reëel omdat meerdere kostenaspecten niet zijn meegenomen, waaronder een cao stijging. Daarnaast zou bij het berekenen van de prijs geen rekening gehouden zijn met onder andere overheadskosten, ziekteverzuim en reis- en opleidingskosten. De zorgorganisatie wil dat de gemeenten een landelijke rekentool gaan gebruiken om de prijs vast te stellen.

Geen partij

Dat de gemeenten onvoldoende rekening houden met een cao stijging is niet vast komen te staan, besliste de rechtbank. De thuiszorgorganisatie heeft deze stelling niet voldoende onderbouwd. Daarnaast hebben de gemeenten aangegeven dat zij geen partij zijn bij de cao-onderhandelingen en daarom ook niet gebonden aan de afspraken die in een cao worden gemaakt.

Niet wettelijk verplicht

De gemeenten zijn niet wettelijk verplicht om de, met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkelde, rekentool te gebruiken. Er zijn namelijk meer manieren mogelijk om een reële prijs vast te stellen en de voorzieningenrechter oordeelt dat de thuiszorgorganisatie onvoldoende heeft onderbouwd dat de gemeente nu geen reële prijs heeft vastgesteld. Dat komt doordat TGVS niet heeft kunnen uitleggen welke kostenaspecten niet zouden zijn meegenomen.