Wijdemeren doet belastingzaken nu vanuit Hilversum

Foto: Wilke Wittebrood

De Wijdemeerse belastingzaken worden voortaan binnen een zogenoemd gastheerschap uitgevoerd vanuit gemeente Hilversum.

Op dinsdag 9 april 2019 ondertekenden wethouder Karin Walters (gemeente Hilversum) en wethouder Jan Klink (gemeente Wijdemeren) een dienstverleningsovereenkomstvoor de nieuwe werkwijze.

Positief

Wethouder Jan Klink: ‘Wij zijn positief over deze uitbreiding van onze samenwerking. Sinds begin dit jaar wordt onze financiële administratie al vanuit Hilversum uitgevoerd. De uitvoering van de belastingtaken komt hier nu bij. Door op deze manier samen te werken, kunnen we inwoners goede kwaliteit dienstverlening blijven leveren en verminderen we de risico’s in onze bedrijfsvoering.’

Flinke klus geklaard

Wethouder Karin Walters wil graag de ambtenaren complimenteren; “Zij doen het werk en hebben in een korte tijd een flinke klus geklaard. De eerste lichting collega’s uit Wijdemeren hebben hun plek en draai gevonden in ons mooie raadhuis. De volgende lichting wordt ook weer van harte welkom geheten en ingewerkt door de collega’s uit Hilversum.”

Opheffing

Vanwege de opheffing van de uitvoeringsorganisatie Belastingen SWW (de belastingsamenwerking met de gemeenten Stichtse Vecht en Weesp) is gekeken of Hilversum deze belastingtaak voor Wijdemeren kan uitvoeren per 1 januari 2020. Vooruitlopend hierop werken de ‘Wijdemeerse’ belastingmedewerkers al sinds 1 april vanuit Hilversum. Tot het einde van dit jaar is dit nog onder de verantwoordelijkheid van Belastingen SWW.