Gemeente wil Hilversummers met schulden beter en sneller helpen

Foto: Margot Brakel Fotografie

Gemeente Hilversum en woningcorporaties Dudok Wonen, de Alliantie en Het Gooi en Omstreken werken sinds kort samen om mensen met schulden beter en sneller te helpen.

Wethouder Werk en Inkomen Annette Wolthers: “Met het (nieuw ondertekende, red.) convenant spreken de partijen af dat zij actief hulp bieden aan mensen met geldproblemen. Als huurders een betalingsachterstand oplopen, melden de woningcorporaties dit op basis van afgesproken criteria bij de gemeente, zodat de gemeente snel én op maat hulp kan bieden. Zo voorkomen wij samen dat schulden te ver oplopen en haast onoplosbaar worden.”

Oplopende achterstanden voorkomen

Volgens Harro Zanting (Dudok Wonen) is samenwerking tussen de woningcorporaties en de gemeente cruciaal voor het slagen van deze aanpak. “We hebben elkaar echt nodig om goede resultaten te bereiken”. “We ondertekenen dit convenant omdat VEOA een beproefd concept is om te voorkomen dat achterstanden verder oplopen. We zien dat schulden een belemmering kunnen vormen voor maatschappelijke participatie. Door vroeg signalering streven we naar een adequate aanpak voor dit maatschappelijke probleem.” Aldus Anne Oosterbaan (de Alliantie Gooi en Vechtstreek). Maarten van Gessel (Het Gooi en Omstreken) voegt daaraan toe: “Door samen op te trekken voorkomen we hoger oplopende schulden, worden huurbetalingen hervat en ontruimingen voorkomen.”