Gemeente Hilversum verbant inpandige rookruimtes Raadhuis

Foto: Wilke Wittebrood

De Gemeente Hilversum verplaatst roken naar buiten. Althans, dat geldt straks voor het Raadhuis. De inpandige rookruimtes worden afgesloten.

De gemeente heeft zich, samen met ruim 30 organisaties in de regio Gooi en Vechtstreek, aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Vanuit dit verband is het convenant Op weg naar een Rookvrije Generatie in Gooi en Vechtstreek in juni 2018 ondertekend.

Onvoldoende ingericht

De huidige rookvoorzieningen van de gemeente Hilversum zijn onvoldoende ingericht om overlast van tabaksrook voor medewerkers en bezoekers te voorkomen.

Gesloten

Het uitvoeren van het rookbeleid heeft tot gevolg dat de inpandige rookruimtes in het Raadhuis en in het pand aan de Wilhelminastraat worden gesloten en het roken naar buiten wordt verplaatst. In de omgeving van het Raadhuis wordt hiervoor een alternatief geboden in de vorm van een overdekte rookplek. Hierdoor wordt eventuele overlast in de buurt voorkomen.

Aanwezige overkapingen

Voor de locatie aan de Wilhelminastraat is het creëren van een overdekte rookplek niet mogelijk. Dit betekent dat medewerkers en bezoekers gebruik kunnen/ moeten maken van aanwezige overkappingen rond het pand.