‘Philipslocatie Hilversum krijgt maximaal 260 woningen’

Foto: Google Maps

De eigenaar van de Philipslocatie, Philipshof Residences BV, heeft de afgelopen periode gewerkt aan een nieuw masterplan. Dit plan omvat de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk op het terrein met de huidige leegstaande kantoorpanden aan de Anton Philipsweg.

In de nieuw te bouwen woonwijk komen maximaal 260 woningen. De planvorming kent al een langere historie. Medio 2016 hebben Philipshof Residences BV en de gemeente een intentieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van het terrein.

2019

Het streven is om het nieuwe masterplan in maart of april 2019 ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad.