SP en CDA Hilversum organiseren evaluatie fietsparkeerbeleid

Foto: John van Leeuwen

De fracties van de SP en het CDA organiseren dinsdag 6 november om 20.00 uur een evaluatiebijeenkomst over het fietsparkeerbeleid in de Burgerzaal van het Raadhuis. Belangstellenden zijn uitgenodigd.

Voor deze bijeenkomst zijn het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken, de Fietsersbond en Stichting Centrum uitgenodigd. Andere belangstellenden zijn eveneens van harte welkom.

Uitkomsten

Tijdens de evaluatiebijeenkomst wordt ingegaan op de totstandkoming van het beleid en wordt een aantal specifieke thema’s besproken, zoals de coulanceregeling, de informatie en communicatie en de stallingsplaatsen. Ook wordt de juridische kant van het beleid besproken. De uitkomsten van de evaluatie worden gebundeld en aangeboden aan het College.

Geen noodzaak

De fracties van de SP en het CDA organiseren deze evaluatie omdat het College op vragen van beide partijen heeft laten weten deze noodzaak niet te voelen. Evert Jan Kruijswijk Jansen, raadslid voor het CDA: “Het is juist van belang een evaluatie te houden, omdat wij ervaren dat het beleid van het College niet aansluit bij de behoefte van burgers, ondernemers en bezoekers van het centrum. Het kan zoveel beter. Dit wordt bevestigd door de Centrummanager die afgelopen week het College waarschuwde dat dit beleid de ondernemers klanten kost.’

Bestookt met vragen

Beide partijen worden bestookt met vragen en klachten van inwoners en ondernemers over het fietsparkeerbeleid. Bianca Verweij, fractievoorzitter SP: ‘We hebben vraagtekens bij de wijze waarop de gemeente handhaaft, de coulanceregeling uitvoert en het pin only beleid bij het depot. Er wordt gezegd dat er genoeg plekken zouden zijn maar de mensen ervaren wat anders. We willen graag met mensen in gesprek over wat er goed gaat en wat beter kan.’