Coffeeshophouders willen duidelijkheid omtrent wietexperiment Hilversum

Foto: Google Maps

Over een landelijk wietexperiment dat ook in Hilversum ingevoerd kan gaan worden, ontstaat bij coffeeshophouders nog veel onduidelijkheid. Het experiment moet het telen van cannabis reguleren.

In de Hilversumse politiek is er de afgelopen jaren diverse keren gesproken over het reguleren van wiet en de modernisering van het cannabisbeleid. Het huidige beleid waarin de verkoop van cannabis vanuit coffeeshops is toegestaan en de teelt van deze drugs illegaal is, leidt tot ongewenste problemen waaronder gevaarlijke situaties door illegale wietkwekerijen in woonwijken.

Gesloten coffeeshopketen

In mei 2018 is met de raadscommissie Economie & Bestuur gesproken over de mogelijke Hilversumse deelname aan het landelijke experiment met teelt en verkoop van hennep en hasj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen.

De adviescommissie Knottnerus had echter nog niet het rapport klaar en ook het kabinetsstandpunt was nog niet bekend. Inmiddels zijn beide documenten openbaar en ligt er een wetsvoorstel. Dit is de Wet experiment gesloten coffeeshopketen.

Zorgen en vragen

Vorige week heeft burgemeester Pieter Broertjes weer overleg gehad met alle coffeeshophouders in Hilversum. Zij zijn nog steeds unaniem voorstander van deelname, maar hebben tegelijkertijd veel zorgen en vragen. Het wetsvoorstel is wel openbaar, maar de Algemene maatregel van bestuur (AMvB) nog niet. Dit uitvoeringsbesluit zal veel onduidelijkheid weg kunnen nemen.

Naar verwachting zal de AMvB begin november ter consultatie worden aangeboden.