Koninginneweg kind van rekening bij laatste opties nieuw Stationsgebied

Foto: Google Maps

Voor de gemeente Hilversum zijn er nog twee opties voor een geheel nieuw Stationsgebied. Bij beide modellen wordt het een stuk drukker op de Koninginneweg.

De gemeenteraad heeft vorig jaar zorgen geuit over onder meer de verdiepte ligging van de Schapenkamp en de verkeersafwikkeling rond het stationsgebied. In 2018 is hier onderzoek naar gedaan. Er zijn twee modellen voor het stedenbouwkundig plan uitgewerkt waarin een antwoord wordt gegeven op deze vragen.

Komende tijd worden gesprekken gevoerd met partners, belangengroepen en omwonenden. Daarnaast kunnen Hilversummers tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 8 oktober (tussen 19.30 en 21.30 uur in het Raadhuis) toelichting krijgen op de modellen en hun mening geven.

De Passage

Het model ‘De Passage’ gaat uit van een compact Stationsplein. Door de verdiepte ligging van de Schapenkamp kunnen fietsers, voetgangers en reizigers op een aantrekkelijke, veilige en eenvoudige manier hun weg in het gebied en naar het centrum vinden. De route naar het centrum via de Leeuwenstraat is direct zichtbaar. Er wordt zo ook een plein gecreëerd. Er komen twee nieuwe gebouwen waar verschillende functies in kunnen.

De 7 straatjes

Het model ‘De 7 straatjes’ zet volop in op het karakter van het centrum van Hilversum en de aaneenschakeling van diverse kleine pleintjes en brinkjes die de stad heeft, volgens de gemeente. Als je het station uitkomt, stap je gelijk de binnenstad in. Met drie nieuwe gebouwen, straatjes en een intiem stationsplein wordt het centrum uitgebreid tot aan het station. Vanuit het station zijn twee routes naar het centrum direct zichtbaar. Een loopt via de Leeuwenstraat naar de Groest. De ander via de autoluwe Stationsstraat naar het Marktplein.

Oplossingen verkeersdrukte

Beide modellen voor het Stationsgebied gaan uit van dezelfde verkeerssituatie. Afgelopen half jaar heeft de gemeente, naar aanleiding van de geuite zorgen van de gemeenteraad, onderzoek gedaan naar de meest optimale verkeersafwikkeling. Daarbij is gekeken naar de (toekomstige) verkeersdrukte op de centrumring en bij de Kleine Spoorbomen en de gevolgen voor de andere wegen waaronder de buitenring. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheden bij de Koninginneweg. De conclusie van dit onderzoek is dat één oplossing die meeste voordelen biedt. Deze oplossing bestaat uit:

  • Doorgaand autoverkeer op de Schapenkamp in één richting: van Beatrixtunnel richting Vorstin.
  • Komend vanaf de Vorstin kan je niet doorrijden naar de Beatrixtunnel. Er is een knip ter hoogte van het station. Je kan met de auto wel bij het station en bij parkeergarage Markt komen.
  • De nieuwe centrumring ligt om het Marktplein en door de Koninginneweg, waardoor herontwikkeling van de Koninginneweg nodig is.

 

Deze oplossing zorgt voor een aantrekkelijker Marktplein, verbetert de doorstroming op marktdagen en de bereikbaarheid van station en centrum, vergroot de robuustheid van het netwerk en maakt een rondje centrumring bij het afzetten van mensen bij het station onnodig, aldus de gemeente. De Schapenkamp volledig tweerichtingsverkeer maken leidt tot onverantwoord grote verkeersdrukte bij de kleine spoorbomen en de kruising Stationsstraat en Koninginneweg.

Koninginneweg

Met dit plan lijkt er een grote verkeersdruk op de Koninginneweg te komen liggen, al valt dat volgens de gemeente mee. De Koninginneweg wordt zo ingericht dat er ruimte is voor brede trottoirs, vrij liggende fietspaden en groen. Met nieuwbouw tussen de Koninginneweg en het spoor kan deze kwaliteit gerealiseerd worden.