J.H. Donnerschool zoekt Vrienden

Foto: J.H. Donnerschool

Begin mei is de actie ‘Vrienden van de J.H. Donnerschool’ van start gegaan. Daarop hebben zich inmiddels 34 bedrijven en 43 privé personen zich al aangemeld met een minimale gift van € 25. “Een goed begin is het halve werk”

“De samenleving kan er heel trots op zijn, dat deze speciale school er is.”, vertelt Willem Massier, initiatiefnemer van de actie ‘Vrienden van de J.H. Donnerschool’. Als ondernemer en voormalig onderwijzer voelde Massier de behoefte om iets te doen voor de Donnerschool, die naar zijn mening te weinig aandacht krijgt en door de overheid ook niet op de juiste waarde wordt geschat.

“De leerlingen op de J.H. Donnerschool komen in het regulier onderwijs namelijk niet tot hun recht, omdat ze te maken hebben met een dubbele tegenslag:

  • én zij hebben al veel meegemaakt of hebben hinder ervaren door bijvoorbeeld trauma’s, hechtingsproblematieken, ASS problematiek en diverse combi’s van diagnoses
  • én zij hebben niet de uiterlijke kenmerken, die kinderen met een zichtbare handicap een hogere gunfactor verschaffen

Echte compassie met deze kinderen in de samenleving is daardoor niet vanzelfsprekend. Maar zoals Wilma Gorissen van ons comité van aanbeveling zegt: “Deze kinderen hebben soms een wat minder hoog ‘knuffelgehalte’, maar… zij verdienen een eerlijke kans in onze samenleving en hebben recht op goed en passend onderwijs.”

Van zwak naar uitstekend

Na de beoordeling door de inspectie in 2014 als ‘zeer zwak’ kreeg de school dit schooljaar een uitstekend inspectierapport. De verwachting is zelfs, dat alle leerlingen van de vso-afdeling ook zijn geslaagd met een compleet en volwaardig vmbo-diploma in samenwerking met de in Barneveld gevestigde Meerwaarde.

“De rijksoverheid ziet de afdeling Voortgezet Onderwijs van de J.H. Donnerschool echter voor wat betreft de vergoedingen niet als Voortgezet, maar als Primair Onderwijs, waardoor de school structureel geld tekort komt en veel niet bekostigd kan worden uit de normale begroting. Dat zie je in de projectenlijst op https://www.vrienden-donnerschool.nl/projectenlijst/ terug. Net als andere scholen voor speciaal onderwijs is de J.H. Donnerschool relatief klein met ook een kleine achterban.”

Daarom is de ‘Vrienden van de J.H. Donnerschool’ opgezet. Met als doelen:

  • de bekendheid van de school (so en vso) te vergroten
  • een breed draagvlak van belangstellenden te bouwen
  • financiën aan te boren om de projecten te kunnen realiseren, die wel dringend gewenst zijn, maar waarvoor de middelen ontbreken

Voor een bedrag vanaf € 25 (mag jaarlijks, maar dat hoeft niet) doe je al mee en er blijft geen cent aan de strijkstok hangen. Als ‘Vriend’ word je natuurlijk op de hoogte gehouden via een Nieuwsbrief. Maar er wordt ook nagedacht over mogelijkheden om de ‘Vrienden’ – na ‘corona’ – te bedanken voor hun steun via bijvoorbeeld een speciale ‘Vriendendag’.

Burgemeester Van Dijk van Barneveld zegt als lid van het comité van aanbeveling: “In ons Jeugddorp De Glind is de J.H. Donnerschool een heel mooie plek waar kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, een veilige plek vinden. Met super gemotiveerde en professionele leerkrachten die hen begeleiden. Samen met de vele (gast)ouders helpen zij de jongeren op weg en geven ze ontwikkelingskansen aan hen. Die school met de leerlingen, leerkrachten en (gast)ouders heeft een heel warm plekje in mijn hart. Die school verdient het dat we er als samenleving om heen staan.”

Ook aanbevolen door…

Naast burgemeester Van Dijk bevelen ook Wilma Gorissen (directeur-bestuurder Ons Bedrijf), Karina van Triest (bestuurder CJG), Monique Rosbergen (RvT Eemvallei Educatief), Ellen Alders (directeur Welzijn), Dr. Tom van den Belt (managementwetenschapper), Kees van der Werf (voormalig voorzitter van de RvT van de J.H. Donnerschool) en Lucas Scheijgrond (onderwijsman en fractievoorzitter CU gemeente Barneveld) de ‘Vrienden van de J.H. Donnerschool’ van harte aan. Op de website van de ‘Vrienden’ is van alle leden van het comité van aanbeveling hun motivatie geschreven.

Ook meedoen?

Via www.vrienden-donnerschool.nl is alle informatie te vinden en uiteraard ook de mogelijkheid om je aan te melden als ‘Vriend’.

“Doen hoor”, zegt Massier. “Want samen maken we het verschil!”

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door J.H. Donnerschool.