‘Gevaarlijke’ rotonde Utrechtseweg – Laapersweg aangepakt

Foto: Google Maps

In de zomer wordt de rotonde Utrechtseweg-Laapersweg-Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum opnieuw ingericht. De rotonde is inwoners van Hilversum al jaren een doorn in het oog.

Het werk start op maandag 8 juli en is volgens planning op 23 augustus 2019 klaar. Om het werk snel en veilig uit te voeren, is het nodig de rotonde af te sluiten voor al het verkeer.

Gevaarlijke hotspot

De rotonde staat al jaren in de top 10 gevaarlijkste hotspots in Hilversum en wordt nu opgepakt met het project HOV in ’t Gooi. Als straks de Oosterengweg langere tijd wordt afgesloten door de aanleg van busbaan en spoorwegonderdoorgang ontstaat er extra druk op omleidings- en calamiteitenroutes binnen Hilversum. Waar nodig en mogelijk worden die wegen aangepakt om de doorstroming te verbeteren. De rotonde Utrechtseweg-Laapersweg hoort daar ook bij.

Schoolvakantie

Voor uitvoering van de werkzaamheden is gekozen voor de zomerperiode vanwege de schoolvakantie en omdat ook forenzen veelal met vakantie zijn

Veiligheid

Bij het ontwerp is vooral gekeken naar mogelijkheden om de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. De afstand tussen rijweg en fietspad wordt ruimer en voetgangers krijgen zebrapaden om over te steken. Vanaf de rotonde komt een aparte fietsstrook richting Laapersweg. Daardoor wordt het voor automobilisten duidelijker welke fietsers afslaan en welke hun weg vervolgen.