NH Gooi en GooiTV strijden om uitzendrechten Hilversum

Foto: Wilke Wittebrood

De omroepen NH Gooi en GooiTV strijden om de uitzendrechten in Hilversum. Er kan slechts één licentie verstrekt worden, aldus de gemeente.

Op dit moment zendt NH Gooi uit in Hilversum. Hun uitzendlicentie verloopt op 16 februari 2019. NH Gooi heeft bij het Commissariaat voor de Media een nieuwe licentie aangevraagd, maar ook de omroep GooiTV heeft dit gedaan. Er kan echter maar één nieuwe licentie worden verstrekt.

Fusie

Het Commissariaat voor de Media heeft nu de gemeente gevraagd met beide organisaties in gesprek te gaan om te verkennen of ze willen fuseren; de nieuwe licentie kan dan aan de nieuwe organisatie worden toegekend. Op donderdag 30 augustus heeft de gemeente met beide omroepen verkennende gesprekken gevoerd. Een vervolggesprek waarbij zowel NH Gooi als GooiTV aanwezig zijn, vindt in de komende weken plaats.

Einde van het jaar

De kans bestaat dat NH Gooi en GooiTV niet besluiten te fuseren. In dat geval wijst het Commissariaat voor de Media de nieuwe licentie toe aan één van beide. Ze baseert haar keuze op een advies van de gemeenteraad. Mocht dit aan de orde komen, dan bereidt het college dit raadsadvies voor met een onderbouwd voorstel. Dit voorstel wordt dan geagendeerd in de cie Economie & Bestuur van 28 november. Op 12 december van dit jaar tenslotte, brengt de gemeenteraad haar advies uit.

'

Reacties

article
8311
NH Gooi en GooiTV strijden om uitzendrechten Hilversum
De omroepen NH Gooi en GooiTV strijden om de uitzendrechten in Hilversum. Er kan slechts
https://hilversum.nieuws.nl/cultuur/8311/nh-gooi-gooitv-uitzendrechten-hilversum/
2018-10-09T11:36:00+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/162/2017/05/29112329/Gemeentehuis-raadhuis-Hilversum.jpg
gooitv, Hilversum, nh gooi, uitzendrechten
Cultuur, Nieuws