Reizende tentoonstelling Panorama Nederland naar Hilversum

Foto: College van Rijksadviseurs

De reizende tentoonstelling Panorama Nederland komt naar Hilversum. De expositie toont het toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting in ons land.

Klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, het tekort aan woningen en het verduurzamen van de maatschappij: allemaal vraagstukken waar we mee te maken hebben in onze toekomst. Wethouder Floris Voorink opent Panorama Nederland op dinsdag 1 oktober om 17.00 uur. De tentoonstelling is te zien in de bibliotheek tijdens openingstijden en loopt tot en met 13 oktober.

Omgevingswet

Net als alle andere gemeenten is Hilversum – vanwege de Omgevingswet – verplicht om een Omgevingsvisie te maken. De Omgevingswet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Deze wet biedt bewoners meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in hun buurt en in hun stad.

De voorbereiding gaat dit najaar van start, zodat er op 1 januari 2021 – bij de invoering van de wet – een Hilversumse Omgevingsvisie ligt. De Omgevingsvisie is de basis voor het Omgevingsplan, dat alle bestemmingsplannen in Hilversum gaat vervangen.