Gemeente staat voor 10 miljoen euro borg voor Tergooi

Foto: Tergooi

De gemeenteraad van Hilversum heeft ingestemd met een borgstelling van maximaal  10 miljoen euro voor Stichting Tergooi ziekenhuis.

Wethouder Karin Walters: “Deze steun vanuit de raad is van groot belang. Met deze borgstelling geeft de gemeente Hilversum niet alleen op financieel gebied steun, maar maken we ook zichtbaar dat de gemeente Hilversum de versnelde nieuwbouw van het ziekenhuis van harte ondersteunt. De Hilversummers hebben aldoor laten weten dat ze het behoud van het ziekenhuis in Hilversum van groot belang vinden en dat gaat nu gebeuren.”

Versnelde nieuwbouw

Op 16 april 2019 kondigt ziekenhuis Tergooi aan de nieuwbouw van het ziekenhuis in Hilversum versneld te realiseren. Tergooi heeft in 2018 geconstateerd dat investeren in het nieuw gebouw rendabeler is dan te investeren in het bestaande gebouw. Voor het investeren in het volledige nieuwe gebouw is Tergooi op zoek gegaan naar aanvullende financiering. Het ziekenhuis is hiervoor in gesprek gegaan met een aantal banken, die ook de eerste fase financieren en de Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector. In dat kader heeft het ziekenhuis in februari 2019 een verzoek gedaan bij de gemeente Hilversum voor een borgstelling.

Onderzoek

De borgstelling is, na een grondig onderzoek naar de voorwaarden waaronder deze borg kan worden verleend, door de gemeenteraad goedgekeurd. Het onderzoek behelste onder andere een door een extern bureau uitgevoerde risico-inschatting en er is advies gevraagd of er sprake is van Staatssteun. Op grond van de onderzoeken ondersteunt de raad het college om een borgstelling af te geven aan Tergooi.